PRAVNI ENGLESKI OPŠTI KURS

Grupna nastava

Trajanje kursa: 42 sata; 14 nedelja
Intenzitet kursa: 2xnedeljno po 90 minuta

Kurs se koncentriše na razvijanje jezičkih veština polaznika kursa u pravnom kontekstu i vokabular na kursu uključuje terminologiju iz različitih oblasti prava.
Iako je moguće naučiti ponešto o engleskom pravu, o pravu evropske unije kao i o engleskom pravnom sistemu, napominjemo da je ovo kurs jezika, a ne kurs prava.

   

Kategorije kurseva

OwenOwen na Facebook-u

Copyright © 2007-2016 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.