TOLES ispiti i TOLES priprema

Toles foundation Toles higher
Toles advanced
Toles priprema

TOLES ISPIT

TOLES je vodeći svetski ispit i test jezičkih veština pravnog engleskog jezika namenjen advokatima, studentima prava, prevodiocima i sudskim tumačima.

TOLES je skraćenica za Test Of Legal English Skills (Test jezičkih veština pravnog engleskog jezika), a TOLES ispitno telo je Global Legal English, član Pravne Komore Engleske I Velsa (The Law Society of England and Wales).

O TOLES – u

TOLES je jedan od najtraženijih i najcenjenijih ispita od strane velikog broja advokatskih kancelarija i poslodavaca pri odabiru i unapređenju zaposlenih. TOLES sertifikati spadaju u grupu najpreciznijih i najznačajnijh koje možete posedovati iz oblasti pravnog engleskog jezika.

TOLES dominira tržištem i za sobom ima skoro 15 godina dokazane preciznosti. TOLES je 100% praktičan.

TOLES ne sadrži konverzacijski element. Advokatske kancelarije smatraju da lako mogu da procene govorne veštine advokata na engleskom jeziku prilikom razgovora za posao i traže dokaze o: dobrom razumevanju pisanih ugovora, temeljnim veštinama izrade, preciznosti prilikom pisanja pisama, mišljenja i imejlova.

TOLES serija ispita su ispiti na kojima se ne pada. Svi studenti će dobiti sertifikat koji opisuje njihovu sposobnost u korišćenju pravnog engleskog u datom trenutku. Ispiti su namenjeni kandidatima čiji maternji jezik nije engleski.

TOLES ispiti nemaju rok trajanja

TOLES ispiti mogu se polagati na 3 nivoa. To su:

Cilj TOLES ispita jeste da zadovolji standarde poznavanja engleskog jezika koje postavljaju advokatske kancelarije i vodeća preduzeća. Ispiti nisu test engleskog prava već predstavljaju testiranje pravnog engleskog u kontekstu engleskog i međunarodnog prava. TOLES ispiti se mogu polagati širom sveta kao i u Ujedinjenom Kraljevstu.

TRI NIVOA TOLES ISPITA

TOLES FOUNDATION (Osnovni) , je najniži nivo ispita u TOLES seriji. Namenjen je polaznicima osnovnog nivoa pravnog engleskog. Fokusira se na osnove gramatike i rečnika. Ovaj ispit testira veštine čitanja i pisanja. Ispit traje 90 minuta.

TOLES HIGHER (Viši) je drugi nivo ispita u TOLES seriji. Namenjen je polaznicima srednjeg nivoa pravnog engleskog. Fokusira se na srednji nivo gramatike i rečnika. Ovaj ispit testira veštine čitanja, pisanja i slušanja. Ispit traje 135 minuta.

TOLES ADVANCED (Napredni) je treći i najviši nivo ispita u TOLES seriji. Namenjen je učenicima naprednog nivoa pravnog engleskog. Fokusira se na nivo gotovo maternjeg jezika po pitanju gramatike i rečnika. Ovaj ispit testira veštine čitanja i pisanja. Ispit traje 120 minuta.

Priznatost TOLES Ispita

 • Sony Ericsson
 • Daimler Chrysler
 • Mullerat
 • Banco de Portugal
 • Linklater Oppenhoff & Radler
 • European Court of Justice
 • European Central Bank
 • Shearman and Sterling
 • Clifford Chance
 • KPMG
 • Bonn & Schmitt & Steichen
 • Barcelona Bar Association
 • Stibbe Advfocaten en Notarissen
 • Leasfinanz AG
 • Brussels Bar Association
 • Alcatel Business Solutions
 • PricewaterhouseCoopers
 • Baker & McKenzie
 • Hemmer.club AG
 • International Criminal Court
 • Detusche Bundesbank
 • Qatar Steel Company
 • Qatar Petrochemical Corporation
 • Heerema Marina Contractors Ltd
 • AzBTC
 • United Law Associates
 • Lahore Tax Bar Association
 • NCCI
 • Man Investments AG
 • Impress Metal Packaging SA
 • AgipKCO
 • Wintershall Libya
 • DuPont

   

Kategorije kurseva

OwenOwen na Facebook-u

Copyright © 2007-2019 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.