Ispit. Niži srednji /Pre-Intermediate/ - Priprema za Cambridge PET ispit. Međunarodni CEF nivo B1

Kursevi engleskog jezika

Međunarodno priznat sertifikat. Ovaj program razvija jezičke veštine učenika u sledećim oblastima: društvo, putovanja, posao i učenje. Učenici mogu da pišu pisma, beleške, e-mail i poruke, da čitaju i razumeju pisma, formulare, oglase, brošure i instrukcije, izveštaje i tekstove, da slušaju i razumeju običnu konverzaciju, TV i radio programe, telefonske poruke, zahteve; da daju svoje mišljenje, vode beleške na seminarima/predavanjima; da govore o sebi i o gore navedenom.

Trajanje: do jedna i po školska godina, 98 časova

Kursevi engleskog jezika za tinejdžere

   

Kategorije kurseva

OwenOwen na Facebook-u

Copyright © 2007-2016 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.