Kurs engleskog za decu - Početni 1. /Beginner 1/

Građenje osnove i rečnika svakodnevne komunikacije, veštine govora i slušanja engleskog jezika; engleska abeceda, čitanje i pisanje, razumevanje i kreiranje prostih rečenica na engleskom jeziku.

Trajanje: jedna školska godina, od septembra do juna, 72 časa.

   

Kategorije kurseva

OwenOwen na Facebook-u

Copyright © 2007-2016 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.