Kurs engleskog jezika za decu -Početni 2. /Beginner 2/

Razvijanje rečnika svakodnevne komunikacije i leksičkih jedinica kroz čitanje, pisanje, slušanje i govor. Građenje osnove od prostih gramatičkih jedinica.

Trajanje: jedna školska godina, od septembra do juna, 72 časa.

   

Kategorije kurseva

OwenOwen na Facebook-u

Copyright © 2007-2016 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.