Kurs engleskog za decu - Niži osnovni /Pre-Elementary/

Intenzivan razvoj i širenje aktivnog i pasivnog rečnika sa težištem na upotrebi jezika iz “svakodnevnog života”; kompleksnije gramatičke strukture, sa posebnim naglaskom na razvoj sposobnosti za razumevanje i komunikaciju.

Trajanje: jedna školska godina, od septembra do juna, 72 časa.

   

Kategorije kurseva

OwenOwen na Facebook-u

Copyright © 2007-2016 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.