Kursevi engleskog jezika za decu

Kursevi engleskog jezika za decu

Mi cenimo Vašu investiciju u budućnost Vaše dece i naš cilj je da razvijemo dečje jezičke sposobnosti do maksimuma. Metode i načini rada koje koristimo isti su kao i u školama engleskog jezika u Velikoj Britaniji. Ono što je izuzetno važno, je da su vaša deca u toku nastave aktivna, da ih podstičemo i motivišemo da govore na engleskom, i da učenje dožive kao interesantnu igru.

Pružamo priliku da se vaša deca pripremaju za polaganje ispita u okviru Britanskog Saveta i da dobiju diplomu Kembridža.

Mi smo već 10 godina zaredom dobitnici priznanja Britanskog Saveta: Big Provider 2007, Big Provider 2008 i Big Provider 2009. Priznanja su nam dodeljena zbog velikog broja polaznika prijavljenih za Kembridž ispite u Srbiji. Za 2010., 2011 i 2015. dodeljen nam je Silver Member status u Addvantage programu Britanskog Saveta, a 2012., 2013., 2014. i 2016., zbog još većeg broja naših prijavljenih polaznika, dodeljen nam je Gold Member status.

Kursevi engleskog jezika za decu

Kursevi engleskog jezika za decu

   

Kategorije kurseva

OwenOwen na Facebook-u

Copyright © 2007-2016 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.