Kursevi engleskog jezika za odrasle - Kalendar

– Upis je otvoren u toku cele godine

17/09/2018 - 05/07/2019 72 časa x 60 min

(8 časova u periodu)

PERIOD

Pon / Sred

Ut /čet

I

17/09 - 12/10

17/09 - 12/10

II

15/10 - 19/11

15/10 - 16/11

III

21/11 - 17/12

19/11 - 14/12

IV

19/12 - 25/01

17/12 - 22/01

V

28/01 - 08/03

24/01 - 05/03

VI

11/03 - 05/04

07/03 - 02/04

VII

08/04 - 10/05

04/04 - 07/05

VIII

13/05 - 07/06

09/05 - 04/06

IX

10/06 - 05/07

06/06 - 02/07


Raspust/nenastavni dani:

1. 05/11 – 12/11

2. 29/12 – 08/01

3. 01/02 – 17/02

4. 26/04 – 05/05

   

Copyright © 2007-2019 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.