Kursevi engleskog jezika za tinejdžere - Kalendar

15/09/2018 - 22/06/2019 64 časa x 60 min Subotom

(8 časova u periodu)

PERIOD

I

15/09 - 06/10

II

13/10 - 03/11

III

17/11 - 08/12

IV

15/12 - 19/01

V

26/01 - 09/03

VI

16/03 - 13/04

VII

20/04 - 25/05

VIII

01/06 - 22/06


Raspust/nenastavni dani:

1. 10/11

2. 29/12 i 05/01

3. 02/02, 09/02 i 16/02

4. 23/03

5. 27/04 i 04/05

   

Copyright © 2007-2019 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.