Šta je zvanični centar za pripremu?

Owen Owen je centar za pripremu kandidata za Kembridž ESOL ispite koji se polažu u Britanskom savetu kao autorizovanom ispitnom centru.

Kako škola ili institucija postaje zvanični centar za pripremu?

Owen Owen je nominovan od strane regionalnog autorizovanog ispitnog centra da postane zvanični centar za pripremu Kembridž ESOL ispita na osnovu izvanrednih postignutih rezultata i dugogodišnje uspešne pripreme kandidata.

Činjenica da je Owen Owen zvanični centar za pripremu Kembridž ispita iz engleskog jezika znači da je Owen Owen član Kembridž ESOL porodice. Veoma smo ponosni na našu dugogodišnju i uspešnu saradnju sa Kembridž ESOL ispitima i unapred se radujemo da i dalje pripremamo mnogobrojne polaznike koji će prijaviti i polagati Kembridž ispite iz engleskog jezika.


   

Copyright © 2007-2016 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.